Close

Injektionsguide

Paragraphs

Hur ska jag ta Fragmin® (dalteparinnatrium)?

Du behöver en injektion per dag enligt din läkares ordination. Injektionen ges alltid subkutant, vilket innebär att man tar sprutan i underhudsfettet på magen, fram och utsidan av låren eller skinkornas övre och yttre del. Växla gärna mellan dessa olika instickställen.

När du påbörjar behandlingen med Fragmin kommer en sjuksköterska på sjukhuset att instruera dig i hur du ska ta din dagliga Fragmin-injektion.

Du kan hämta en broschyr i pdf-format här: ladda ned som pdf

 

 

Här kan du se instruktionsfilm hur man injicerar Fragmin:

 

 

Be någon närstående hjälpa dig

Om du har svårigheter att göra injektionen själv kan du be en närstående hjälpa dig. Då kan du titta bort och försöka slappna av medan din närstående handskas med nålen. Be sjuksköterskan visa din närstående hur hen ska göra.