Close

Hur länge måste jag ta Fragmin?

Paragraphs

Hur länge måste jag behandlas med Fragmin® (dalteparinnatrium)?

Patienter med cancer måste vanligtvis ta Fragmin dagligen i minst 6 månader, ibland längre. Hur länge behandlingen ska pågå avgör din läkare.

Fortsätt behandlingen även om symtomen försvunnit

Du måste fortsätta att ta Fragmin dagligen som du kommit överens om med din läkare. Du får aldrig pausa eller upphöra helt med Fragmin-behandlingen utan att först ha pratat med din läkare.  Även om du inte har några besvär längre är det fortfarande viktigt att du fortsätter med medicineringen. Så länge du behandlas reducerar medicineringen också risken att få nya blodproppar i venerna. 

Vad händer om jag glömmer ta Fragmin?

Om du glömt att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Emellertid, om det snart är dags att ta nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Informera din läkare om du glömt, eller tror att du glömt, att ta din dos.