Close

Vad är Fragmin?

Paragraphs

Vad är Fragmin® (dalteparinnatrium)?

  • Fragmin är ett blodförtunnande läkemedel som förhindrar blodet från att koagulera lika snabbt som vanligt.
  • Fragmin används för att behandla blodproppar i benen och i lungorna (även kallat ventrombos).
  • Fragmin reducerar också risken att få nya blodproppar i venerna.