Close

Förvaring och kassering

Paragraphs

Hur ska jag förvara Fragmin® (dalteparinnatrium)?

Oanvända Fragmin-sprutor måste du förvara vid rumstemperatur, och de får inte utsättas för direkt solljus.

Hur gör jag med använda sprutor?

Placera det färgade stickskyddet mot en hård stabil yta, vrid med en hand sprutan uppåt så att nålen tvingas in i stickskyddet där den låses på plats. Böj sedan nålen ytterligare tills sprutan överstiger 45° vinkel mot den plana ytan. Sprutan kan nu inte användas och kan lämnas till sjukhus eller apotek för destruktion.

När du har använt en spruta som innehåller Fragmin, måste du placera hela sprutan i avfallsbehållaren du har fått med dig från sjukhuset. När avfallsbehållaren är full måste den lämnas till ett apotek.