Close

Övrig hjälp

Paragraphs: 

Kontakta din läkare om du känner av nya symtom under behandlingen

Om du upplever några nya symtom när du står på behandling med Fragmin (dalteparinnatrium) måste du omedelbart kontakta din läkare. Hosta, plötslig andnöd eller smärta i bröstet när du andas kan vara tecken på en blodpropp i lungan. Du ska också kontakta din läkare om du får ont eller blir svullen i en arm eller ett ben.

Vad händer om jag tar andra läkemedel också?

Du ska alltid berätta för din läkare om vilka typer av läkemedel du tar, även receptfria. Läkaren kan bedöma om du kan ta andra läkemedel tillsammans med Fragmin. 

Fragmin och resor

Kan jag resa när jag står på behandling med Fragmin®?

Ja, du kan resa när du står på behandling med Fragmin. Vi rekommenderar emellertid att du stannar hemma de första tre månaderna efter en blodpropp, eftersom det finns en ökad risk för dig att det kan förvärras. Prata med Försäkringskassan, resebyrån eller ditt försäkringsbolag där du har din reseförsäkring innan du reser.

Fragmin är ett läkemedel som finns tillgängligt i de flesta länder i världen. Om du upplever besvär under resan eller behöver mer läkemedel måste du kontakta en lokal läkare.