Close

Övrig hjälp

Paragraphs

Kontakta din läkare om du känner av nya symtom under behandlingen

Om du upplever några nya symtom när du står på behandling med Fragmin (dalteparinnatrium) måste du omedelbart kontakta din läkare. Hosta, plötslig andnöd eller smärta i bröstet när du andas kan vara tecken på en blodpropp i lungan. Du ska också kontakta din läkare om du får ont eller blir svullen i en arm eller ett ben.

Vad händer om jag tar andra läkemedel också?

Du ska alltid berätta för din läkare om vilka typer av läkemedel du tar, även receptfria. Läkaren kan bedöma om du kan ta andra läkemedel tillsammans med Fragmin. 

Fragmin och resor

Kan jag resa när jag står på behandling med Fragmin®?

Ja, du kan resa när du står på behandling med Fragmin. Det kan dock finnas skäl att avstå från att resa under en tid och det är klokt att rådgöra med sin läkare innan en resa påbörjas.

Fragmin är ett läkemedel som finns tillgängligt i de flesta länder i världen. Om du upplever besvär under resan eller behöver mer läkemedel måste du kontakta en lokal läkare.