Close

Diagnos av blodpropp i benet eller lungan

Paragraphs

Om du eller din läkare misstänker att du fått en blodpropp i venerna (ventrombos), t.ex. blodpropp i benet eller lungan kommer läkaren att undersöka dig mer ingående.

En eller flera av följande undersökningar används för att ställa diagnos: 

  • blodprover
  • ultraljud 
    • undersökning för att se om du har normal blodcirkulation i de djupa venerna
  • datortomografi med kontrast (om man misstänker blodpropp i lungan)
    • undersökning av blodcirkulationen i lungans blodkärl
  • eventuellt en undersökning med skintigrafi (om man misstänker blodpropp i lungan)
    • undersöka skillnaden mellan lungcirkulationen och lungventilationen. Detta kan ge en bild av om det finns något område som inte får tillräcklig blodförsörjning t.ex. på grund av en blodpropp i venerna.