Close

Vanliga biverkningar

Paragraphs

Vilka biverkningar kan behandlingen med Fragmin® (dalteparinnatrium) ge?

Den vanligaste biverkningen när man tar Fragmin är blåmärken och smärta vid injektionsstället. Eftersom Fragmin är blodförtunnande är ökad blödningsbenägenhet en vanlig biverkning, särskilt om du tar en hög dos. Det betyder att det kan ta längre tid att få stopp på blödningen om du till exempel skulle skära dig.  Allvarlig blödning är ovanligt. 

Hos några patienter kan förhöjda värden på leverfunktionstest uppträda, samt även minskning av antalet blodplättar (trombocyter). Därför är det vanligt att man tar blodprov för att övervaka detta. 

Prata alltid med din läkare om du känner av några biverkningar.