Close

Därför får du Fragmin

Paragraphs

Varför behandlas jag med Fragmin® (dalteparinnatrium)?

Du blir behandlad med Fragmin eftersom du har en blodpropp i benet eller i lungorna. Fragmin är ett blodförtunnande läkemedel som både förebygger tillväxt av blodproppen och hjälper kroppen att lösa upp den. Dessutom minskar behandlingen med Fragmin också risken för att blodproppen ska lossna och transporteras till lungan. Fragmin reducerar också risken att du ska få en ny blodpropp i venerna och minimerar eventuella besvär efter en blodpropp.

Vad kan jag förvänta mig av behandlingen med Fragmin?

Fragmin har en förebyggande effekt. Eftersom du behandlas med Fragmin är risken att du ska få en ny blodpropp i venerna reducerad.  Om du har haft en blodpropp i venerna är risken större att du kan få en till. Därför är det viktigt att du inte avbryter behandlingen utan att du följer läkarens ordination.