Close

Vanliga frågor om Fragmin

Paragraphs

Här hittar du vanliga frågor och svar om Fragmin. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du vända dig till din behandlande läkare för mer information.

Vad är Fragmin® (dalteparinnatrium)?

Fragmin är ett blodförtunnande läkemedel som förhindrar blodet från att koagulera lika snabbt som vanligt.

Vad kan jag förvänta mig av behandlingen med Fragmin?

Fragmin har en förebyggande effekt. Eftersom du behandlas med Fragmin är risken att du ska få en ny blodpropp i venerna reducerad. Om du har haft en blodpropp i venerna är risken större att du kan få en till. Därför är det viktigt att du inte avbryter behandlingen utan att du fäljer läkarens ordination.

Varför behandlas jag med Fragmin?

Du blir behandlad med Fragmin eftersom du har en blodpropp i benet eller i lungorna. Fragmin är ett blodförtunnande läkemedel som både förebygger tillväxt av blodproppen och hjälper kroppen att lösa upp den. Dessutom minskar behandlingen med Fragmin också risken för att blodproppen ska lossna och transporteras till lungan. Fragmin reducerar också risken att du ska få en ny blodpropp i venerna och minimerar eventuella besvär efter en blodpropp.

Hur länge måste jag behandlas med Fragmin?

Patienter med cancer måste vanligtvis ta Fragmin dagligen i minst 6 månader, ibland längre. Hur länge behandlingen ska pågå avgör din läkare.

Hur ska jag förvara Fragmin?

Oanvända Fragmin-sprutor måste du förvara vid rumstemperatur, och de får inte utsättas för direkt solljus.

Jag har en cancersjukdom, varför får jag då Fragmin?

Cancern kan ge upphov till förhöjda nivåer av blodplättar och olika proteiner som gör att blodet koagulerar i venerna. Vissa typer av cancer kan innebära en särskilt hög risk att utveckla blodpropp i venerna, dit hör bland andra brist på alla typer av blodkroppar, pancytopenier, tjock- och ändtarmscancer, magcancer, äggstockscancer och livmodercancer. Fragmin förhindrar blodet från att koagulera lika snabbt som vanligt.