Close

Behandling av blodpropp i benet eller lungan

Paragraphs

Som regel behövs medicinsk behandling av blodpropp för att förhindra skada på vävnaderna. Behandlingen saktar ner utvecklingen av blodproppen genom att ändra blodets koagulationsförmåga, därför kallas den antikoagulationsbehandling eller behandling med blodförtunnande läkemedel. 

Blodförtunnande läkemedel har 3 syften: 

  • att förhindra fortsatt tillväxt av blodproppen och bildning av nya blodkoagel
  • att förhindra en blodpropp i benet från att utvecklas till en blodpropp i lungan
  • att minska besvären som orsakas av blodproppen och förebygga allvarliga komplikationer såsom permanent vävnadsskada. 

I många fall kan blodproppen lösas upp helt eller delvis av blodförtunnande läkemedel. 

Det finns 3 sätt att ta blodförtunnande läkemedel:

  • tabletter
  • injektion omedelbart under huden
  • injektion direkt i blodådrorna. 

Patienter med cancersjukdom behandlas nästan uteslutande med injektioner omedelbart under huden.

Behandlingen är långvarig

Behandling med blodförtunnande läkemedel varar som regel flera månader. För att säkerställa att läkemedlet ger full effekt är det viktigt att du tar läkemedlet så som din läkare föreskrivit.