Close

Varför ökar cancersjukdom risken för att det bildas blodproppar i venerna (ventrombos)?

Paragraphs

Närvaron av blodproppar i venerna kan vara direkt orsakad av din cancer. Detta beror på:

Cancersjukdomen

Cancern kan ge upphov till förhöjda nivåer av blodplättar och olika proteiner som gör att blodet koagulerar i venerna. Vissa typer av cancer kan innebära en särskilt hög risk att utveckla blodpropp i venerna, dit hör bland andra brist på alla typer av blodkroppar, pancytopenier, tjock- och ändtarms cancer, magcancer, äggstockscancer och livmodercancer.

Du har opererats

Ett kirurgiskt ingrepp kan skada blodkärlsväggarna. Detta påverkar blodflödet och därmed risken för en blodpropp. Orörlighet efter en operation med immobilisering, sängliggande eller lugn vila i en stol i många timmar per dag, ökar på samma sätt risken för en blodpropp i venerna.

Din behandling

Behandlingen av cancersjukdomen kan leda till en ökad risk för blodpropp i venerna eftersom både behandling med bl.a cellgifter och vissa former av hormonbehandling ökar risken. Därför beror risken att utveckla blodpropp i venerna på vilken typ av behandling du får. Fråga din läkare om råd.

Du är immobiliserad i en stol eller säng

Cancer kan försvaga kroppen och ofta minskar energinivån. Blodcirkulationen försämras om du vilar stilla i en stol eller säng. Försök att röra på dig regelbundet och göra andra fysiska aktiviteter. Bara att promenera runt inne i bostaden kan ha en fördelaktig effekt på blodcirkulationen. Det är viktigt att använda benmusklerna så mycket som möjligt. Därför ska tåhävningsövningar göras ofta. Här kan du se olika övningar som kan hjälpa till att aktivera blodcirkulationen.