Close

Symtom på en blodpropp

Paragraphs

Om du har en cancersjukdom bör du vara särskilt uppmärksam på symtom som kan bero på en blodpropp i benet eller i lungan. Cancer kan öka risken för blodproppar.

Symtom på blodpropp i venerna (ventrombos)

De vanligaste symtomen på blodpropp i venerna är ömhet eller smärta i ben eller armar, värmekänsla, en känsla av tyngd och svullnad i lår, ben eller armar. Man kan också ha en blodpropp i venerna utan att känna några symtom.

Symtom på blodpropp i venerna kan vara:
•    ömhet eller smärta i ben eller arm 
•    värmekänsla 
•    lår, ben eller arm svullnar upp
•    tyngdkänsla i ben eller arm

Symtom på blodpropp i lungorna

Om blodproppen lossnar och förs till lungan kan symtomen bli plötslig andnöd, smärta vid andning eller hosta.
De här symtomen kan tyda på att det finns en blodpropp i benet eller lungan, men de kan också bero på många andra orsaker.  Kontakta sjukhuset där du blir behandlad, din läkare eller en jourläkare om du har symtom på en blodpropp i venerna eller lungorna, eller om det är något annat du oroar dig för.

Symtom på blodpropp i lungorna kan vara:
•    plötslig andnöd
•    det gör ont att andas 
•    hosta

De här symtomen kan också bero på andra orsaker, precis som det också kan finnas andra symtom. Kontakta sjukhuset där du blir behandlad, din läkare eller jourläkare om du känner av en eller flera av de här symtomen.