Close

Vanliga frågor om din behandling med Fragmin

Paragraphs

Här hittar du vanliga frågor och svar om din behandling med Fragmin. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du vända dig till din behandlande läkare för mer information.

Vad händer om jag glömmer ta Fragmin® (dalteparinnatrium)?

Om du glömt att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Emellertid, om det snart är dags att ta nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Informera din läkare om du glömt, eller tror att du glömt, att ta din dos.

Vad händer om jag har tagit för stor dos Fragmin?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om jag är gravid - kan jag ta Fragmin då?

Det finns inga kända risker vid användning av Fragmin under graviditet.

Om jag ammar - kan jag ta Fragmin då?

Fragmin går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Kan jag köra bil och ta Fragmin?

Fragmin påverkar inte förmågan att köra bil. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.